ناوهای ایرانی وارد بندر کراچی شدند/ برگزاری رزمایش مشترک