پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در طول برنامه ششم توسعه

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل سازمان تأمین اجتماعی، در همایش پیاده روی بازنشستگان و تقدیر از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سازمان تامین اجتماعی در پارک آب و آتش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در طول برنامه ششم توسعه خبر […]