موزه سوهان راه اندازی می شود

رییس اتحادیه سوهانی و حلوایی استان قم با بیان اینکه در استان قم بیش از ۸۰۰ واحد تولید سوهان وجود دارد و بیش از ۴ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند، اظهار داشت: این صنعت اصیل و درآمدزا می تواند به عنوان یک تولید بومی مورد توجه جدی قرار گرفته و جایگزین […]