پدر عروسی که مراسم دخترش را با نارنجک ترکاند!

منابع محلی در یمن از کشته شدن ۱۶ زن و کودک در پی انفجار نارنجک در یک مراسم عروسی در این کشور خبر دادند.