ثبت نام راهیان نور در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی آغاز شد

ثبت نام کاروانهای مردمی تحت عنوان شهید صیاد شیرازی، از تاریخ پنجم مهرماه سال جاری آغاز شده است.