آسیب زانو یکی از بالاترین احتمالات حوادث ترافیکی

نایب رئیس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران، گفت: در رفتگی مفصل زانو از جمله محورهای مورد بحث در بیست و چهارمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران است.