تأکید رئیس سازمان سینمایی بر همکاری با جشنواره مقاومت

رئیس سازمان سینمایی به چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت آمد و بر همکاری همه‌جانبه سازمان سینمایی با جشنواره فیلم «مقاومت» تأکید کرد.