واکنش تاج به شکست فوتسال ایران مقابل روسیه؛ قدرتان را می‌دانیم