راه‌حل سیم‌کارت چند شماره‌ای جایگزین گوشی‌های چند سیم‌کارت

به عنوان راه حل جایگزین گوشی‌های چند سیم کارت، سرویس سیم‌کارت چند شماره‌ای با قابلیت استفاده از چند شماره روی یک سیم‌کارت و گوشی تک‌ سیم‌کارته ارائه شد.به گزارش ایتنا از فارس، اپراتور دوم تلفن همراه راه حل سیم‌کارت چند شماره‌ای را در نمایشگاه تلکام ارائه کرده است. این طرح به دو شکل شماره مجازی […]