به‌اشتراک گذاری آنی داده‌ها در خودروهای آلمانی برای یافتن جای پارک