ثبت رکورد روزانه ۱۱۰ ذوب در ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم