آژیرخطر واشنگتن در «آدانا» به‎صدا درآمد!

با توجه به وجود منافع کاخ‎سفید و ناتو در ترکیه، نفوذ تروریسم در این کشور زنگ هشدار را برای مقامات واشنگتن به‌ صدا درآورده است.