گزارش کاظم جلالی از تدوین راهبردهای مرکز پژوهش‌ها برای مجلس دهم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی درباره راهبردهای تدوین شده این مرکز برای مجلس دهم ارائه کرد.