۳۳۰۰ طرح محرومیت زدایی سپاه افتتاح شد

با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۳۰۰ طرح محرومیت زدایی سپاه افتتاح شد.