اوباما: نگران مواضع ترامپ هستم

اوباما در مصاحبه ای پس از اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و کلینتون، نامزد جمهوری خواهان را مناسب ریاست جمهوری ندانست.