برای کسب عنوان سومی تلاش می‌کنیم/ مردم به بازیکنانم افتخار می‌کنند