فیسبوک استارتاپی کوچک و فعال در حوزه گجت های ماژولار را خریداری کرد