منظم‌ترین نمایندگان سه ماهه نخست مجلس دهم معرفی شدند

هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ۱۰ نماینده را به عنوان منظم ترین نمایندگان مجلس دهم در سه ماهه نخست را قرائت کرد.