سی‌ان‌بی‌سی: سرنوشت بهای نفت در صورت ناکامی نشست اوپک در الجزایر چه خواهد شد؟

به نوشته سی‌ان‌بی‌‌سی، به دنبال اظهارنظرهای وزرای نفت ایران و عربستان، امیدها درباره توفیق نشست اوپک به یأس بدل شد.