تشدید درگیری‌ها در سوریه/ کفه ترازو به نفع ارتش تغییر کرد

ارتش سوریه در جبهه‌های مختلف، با تروریست‌ها درگیر شد و موفق به کسب دستاوردهای چشمگیری شد.