تماس تلفنی تاج با کادر فنی تیم ملی فوتسال

رئیس فدراسیون فوتبال در تماس تلفنی با کادر فنی تیم ملی فوتسال از زحمات و تلاشهای اعضای تیم ملی فوتسال تشکر و قدردانی کرد.