فاضلی: سال قبل حدود ۱۰ درصد کالای قاچاق کشف شد/ خورشیدی: فروش ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی