تولد نوزادی با سه پدر و مادر در مکزیک؛ تکنیک تازه ای برای از بین بردن نقایص مادرزادی کشف شد

تکنیک باروری جدیدی که به موجب آن نوزاد از مواد ژنتیکی سه والد مجزا تشکیل می گردد برای نخستین  بار نتیجه بخش بود و به تولد منجر شد. طبق گزارشی که نشرین نیو ساینتیست منتشر کرده، این نوزاد ۵ ماه قبل و با کمک محققان آمریکایی در مکزیک متولد شد. تکنیک لقاح سه والدی که […]