تازه ترین همکاری ماکروسافت با نیسان

در دنیای امروز که فناوری و خلاقیت ثانیه به ثانیه رشد کرده و تغییر می‌کند، خودروسازان دیگر نمی‌توانند بر پایه اصول مکانیکی جایگاه خود را در رقابت حفظ کنند. در اصل فناوری حرف اول زیرساخت‌ها را برعهده دارد و غول های صنعتی دنیا بدون کمک از شرکت‌های فناوری و تکنولوژیک از عرصه رقابت حذف می […]