یکی از وظایف سپاه پاسداران محرومیت زدایی است/ دولت باید به مناطق محروم نگاه ویژه کند