اعلام آمادگی عراق برای میانجیگری میان ایران و عربستان بمنظور ایجاد ثبات در بازار نفت

وزیر نفت عراق اعلام کرد این کشور برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و عربستان درخصوص ثبات سقف تولید نفت تلاش می‌کند.