تسلط ارتش سوریه بر «الفرافره» در شمال غرب حلب؛ راهبرد جدید برای خروج غیرنظامیان

یک منبع اتاق عملیات حلب گفت: ارتش سوریه محله‌های شرقی حلب را به چندین مربع جداگانه تقسیم کرده‌ تا خروج امن غیرنظامیان و افراد مسلحی که مایل به تسلیم شدن هستند، راحت‌تر صورت گیرد.