تسلط ارتش سوریه بر «الفرافره» در شمال غرب حلب؛ راهبرد جدید برای خروج غیرنظامیان