تلکه کردن خبرنگاران برای وای‌فای پوشش مناظره کلینتون و ترامپ