۲۷ غیرنظامی قربانی حمله پهپاد آمریکا

حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به استان ننگرهار در افغانستان، بیست وهفت غیرنظامی را به خاک و خون کشید.۰۹:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر