فراخوان ششمین دورۀ جایزۀ ادبی هفت اقلیم منتشر شد

به گزارش ایمنا، دبیرخانۀ جایزۀ ادبی هفت اقلیم، ضمن انتشار فراخوان ششمین دوره از این جایزۀ ادبی اعلام کرد که این جایزه، مختص مجموعه داستان‌ها و رمان‌های چاپ اولی است که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده اند. با توجه به نکتۀ ذکر شده، نویسندگان و ناشران جهت شرکت در این جایزه ادبی می توانند تا […]