ایندیپندنت: بحرانی شدن شرایط اقتصادی عربستان در اوج تنش‌های منطقه‌ای

ایندیپندنت در مطلبی به بیان شرایط اقتصادی نابسامان عربستان در بحبوحه جنگ یمن و تیره شدن روابط آن با آمریکا پرداخت.