یک کشته و ۳ زخمی در پی انفجار یک مین کارگذاشته شده در حسکه