اختصاص یک درصدی اعتبارات پژوهش به وزارت بهداشت

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برترین اجرا کننده قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به امر پژوهش را وزارت بهداشت معرفی کرد و گفت: بیشترین اعتبارات جذب شده مربوط به استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بوده است.