افزایش بهای جهانی نفت

بهای نفت امروز تحت تأثیر آماری که از کاهش ذخایر نفت خام آمریکا حکایت دارند، افزایش یافت.۰۹:۵۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر