شانس نازایی در افراد تحت تاثیر شیمی درمانی و رادیوتراپی بالاتر است

شانس نازایی در افرادی که تحت تاثیر شیمی درمانی و رادیوتراپی هستند بالاتر است و در افرادی که مبتلا به تومور بیضه و تخمدان و رحم هستند شانس نازایی در این بیماران بیشتر از بقیه تومورها است .