سرمربی تیم فوتسال روسیه: شکست دادن ایران کار سختی بود

سرمربی فوتسال روسیه می‌گوید آنها کار سختی را برای شکست دادن ایران پشت سر گذاشتند.