صاحب یک گلکسی نوت ۷ جدید و امن خبر از منفجر شدن موبایل خود می دهد