آب اولویت نخست برنامه ششم توسعه/دولت توان تامین مالی پروژه‌های بزرگ را ندارد

به‌ گزارش خبرگزاری ایمنا حمیدرضا فولادگر با اشاره به لزوم توانمندسازی بخش خصوصی در صنعت آب و آب و آبفا، اظهار داشت: تمام سیاست‌های بالادستی نظام بر بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی تأکید دارند، چرا که براساس تجربه‌های جهانی موجود موتور محرکه توسعه و عمران کشور در گروِ مشارکت بخش خصوصی […]