بندر کراچی میزبان رزمایش مشترک "ایران-پاکستان"

همزمان با هفته دفاع مقدسt بیش از ۴ ناو جنگی ایران با تجهیزات کامل در بندر کراچی لنگر انداختند.