زنگ حساب و ریاضی است نه زنگ انشا/ بررسی بودجه در کشور اشکالاتی دارد

یک عضو مجمع نمایندگان تهران به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره راهبردهای پارلمان در برنامه ششم انتقاد کرد.