بازداشت سرکرده گروه تکفیری داعش در لبنان

http://www.taghribnews.com/images/docs/files/000246/nf00246106-1.flv