کارشناس امور نظامی: گروه‌های مسلح در سوریه مواضع خود را به مناطق مسکونی در شرق حلب منتقل کرده‌اند