دسترسی ۹۰ درصدی مردم به خدمات سلامت

معاونت بهداشتی وزارت بهداشت گفت: دسترسی ۹۰ درصد مردم به خدمات سلامت، نظرسنجی ۹۰ درصد آنها و انجام مراقبت های لازم برای ۹۰ درصد آنها اصلی ترین سیاست سال ۹۵ است.