چمنیان: بعضی از بازیکنان کره نوجوان نیستند!

تیم ملی نوجوانان در حال آماده سازی خود برای بازی با کره شمالی در مرحله نیمه نهایی مسابقات است.