دادستان تهران: بازداشت ۴ نفر مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان/آزادی «هما هودفر» پس از تودیع وثیقه

سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین و ایراد صدمه‌ی بدنی غیر عمدی بیشترین آمار جرایم را به خود اختصاص داده‌اند.