ماجرای مخالفت امام خمینی با حضور در اتاقک شیشه‌ای ضدگلوله و خانه ضدبمب