بلایی که انحصارطلبی شرکت های خارجی بر سر بیماران می‌آورد

انحصار طلبی و زیاده خواهی شرکت های بین المللی حوزه دارو، باعث شده مبتلایان به بیماری های خاص در تامین داروهای مورد نیازشان دچار مشکلات عدیده از جمله مسائل مالی شوند.