شیخ سلمان: می‌توانیم شش سهمیه آسیا داشته باشیم

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا براین باور است که آسیا می‌تواند ۶ سهمیه در جام جهانی داشته باشد. او لغو کنگره فیفا را پیامی آشکار از آسیا به فیفا دانست.