دو قلوهای مجید صالحی در خندوانه

برنامه شب گذشته «خندوانه» با یادی از ناشنوایان و حضور تعدادی از آن‌ها در برنامه همراه بود.